Rehabilitering

Norge har en stor bygningsmasse av eldre dato. For å opprettholde et godt inneklima er det store behov for å oppgradere ventilasjonsanlegg, enten ved å rehabilitere hele anlegget eller ved å skifte ut enkeltkomponenter.

Et utdrag av hva vi kan levere:

  • Utskiftning av eldre ventilasjonsanlegg, aggregater, kanaler og lignende.
  • Vifter med AC motor til lavenergi EC vifter.
  • Varmegjenvinnere

Noe vi har arbeidet mye med de siste årene er utskiftning av eldre vifter med AC motor til lavenergi vifter med EC motor. Med en EC vifte kan man forvente en besparelse på 2/3 i forhold til AC viftene. Grunnen til dette ligger i den nye teknologien. EC viftene som vi benytter har en innebygd frekvensomformer som gjør det svært enkelt å turtallsregulere viften. EC motorer finnes i flere varianter, takvifte, kammervifter, radialvifter osv.